Situaţia şi drepturile minorităţilor naţionale în Europa – realizări şi perspective

Conferinţă internaţională organizată de Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere (CESMINT)

Oradea, 24 – 26 iunie 2016

 

Convenţia – cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi Carta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare reprezintă instrumente juridice care şi-au dovedit eficacitatea în ceea ce priveşte adoptarea unor standarde de protecţie a minorităţilor la nivel european. Cu toate acestea, nu toate statele membre ale Consiliului Europei le-au ratificat, iar multe situaţii care implică protecţia minorităţilor nu şi-au găsit o rezolvare acceptată de membrii acestor minorităţi. Absenţa unei definiţi a minorităţilor naţionale lasă o marjă de apreciere statelor europene, cu efecte asupra aplicării incomplete a acestor instrumente.

Două documente, cu o valoare normativă mai scăzută dar nu mai puţin relevante, completează cadrul actual care descrie domeniu protecţiei minorităţilor naţionale în Europa: Rezoluţia Parlamentului European 2005/2008 (INI) şi Rezoluţia PACE 1985 (2014). Există mai multe drepturi ale minorităţilor garantate de totalitatea acestor instrumente, cum ar fi dreptul la identitate, drepturile lingvistice, dreptul la educaţie în limba maternă, dreptul de a participa la viaţa politică şi publică, ce trebuie în continuare monitorizate şi protejate, prin definirea unor bune practici şi promovarea lor.

Scopul acestei conferinţe internaţionale organizată de Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorotăţilor Transfrontaliere (CESMINT) este de a analiza cum sunt aplicate standardele europene în materia protecţiei minorităţilor în cazul mai multor ţări sau minorităţi. Analiza comparativă este încurajată, pentru a vedea cât de diferit sau cât de apropiat sunt înţelese prevederile cadrului normativ în vigoare. În cadrul acestei conferinţe se vor discuta următoarele teme:

  • armonizarea modelelor naţionale în privinţa protecţiei minorităţilor naţionale ca rezultat al europenizării şi/sau al convergenţei sistemelor normative;
  • relaţia dintre guvernarea multi-nivel şi protecţia minorităţilor la diferite nivele de luare a deciziilor, local, regional, naţional şi european;
  • situaţia actuală privind litigiile dintre state cu privire la protecţia acordată unor minorităţi din state înrudite şi eforturile transfrontaliere de a pune în valoare patrimoniul minorităţilor naţionale;
  • cazuri speciale care necesită o abordare dincolo de instrumentele de protecţie existente (situaţia aromânilor);
  • impactul dorinţelor de auto-determinare teritorială a unor regiuni din Europa (Scoţia, Catalonia), asupra raporturilor majoritate - minoritate în cadrul unor state care au transferat o parte din exerciţiul suveranităţii lor unor organizaţii supra-naţionale;

Conferinţa va avea loc în perioada 24 - 26 iunie la Oradea, capital judeţului Bihor, oraş renumit pentru convieţuirea paşnică a majorităţii cu mai multe minorităţi naţionale (maghiari, germani, evrei, slovaci, etc.). În ultima zi a conferinţei, pentru cei interesaţi, se va organiza o deplasare la Peştera Urşilor, una dintre cele mai vizitate peşteri din România, aflată pe teritoriul judeţului Bihor.

Cei interesaţi să participe la această conferinţă vor trimite titlul lucrării şi un rezumat de minim 1500 de cuvinte, în limba română şi/sau o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 1 mai 2016.

Taxa de participare este de 400 RON sau echivalentul a 80 EUR şi acoperă cheltuielile de cazare şi masă. Taxa se achită în următorul cont RO69BTRLRONCRT0304368701 EURO + RON, deschis la Banca Transilvania Oradea.

Lucrările conferinţei vor fi publicate într-un volum, la o editură de prestigiu internaţional ori la o editură din România, acreditată CNCS, în funcţie de natura, limba de redactare şi calitatea textelor.

Tipărire

CONTACT:

office@cesmint.ro

http://cesmint.ro

Ady Endre, nr. 3, et. 2, ap. 3

Oradea, Bihor, România